miad 530番号

miad 530番号

愚又为之加生地黄、萸肉、龙骨也。此非药不对证,乃药轻病重药不胜病也。

病因因肝火素盛,又在校中任讲英文,每日登堂演说,时间过长。实为少阳病兼虚者无尚之妙药也。

 效果将药如法煎服一剂,热又减退若干,脉象已近和平,遂即原方将石膏改用六钱,芍药改用四钱,又服一剂,病遂全愈。每服一次,调入生鸡子黄一枚。

其脉左部浮弦,右脉尤弦而兼硬,一息五至。当用拙拟滋阴宣解汤以清热、滋阴、调理二便,再加止呕吐及舒筋定疼之品辅之。

 方中用麦芽者,借以宣通诸药之滞腻也。 用山药者,以其能固摄下焦气化,与萸肉同为肾气丸中要品,自能保合肾气不使虚泻也。

诊断此因未病之先已有伏气化热,或有暑气之热内伏,略为外感所激,即表里陡发壮热,一两日间阳明府热已实,其脉之洪长有力是明征也。其脉弦细沉微,不足四至,自言下焦疼甚且凉甚,知其小便因受寒而凝滞也,斯当以温热之药通之。

Leave a Reply